Dosiertechnik - KanalDosiertechnik - KanalTechnika dozowania - kanaluDávkovací zarízení pro COV

Dostawa urządzeń i instalacji dozujących


dostawa stacji przygotowania polielektrolitów

dostawa stacji do dozowania koagulantów

dostawa stacji do dozowania inhibitorów korozji oraz substancji dezodoryzujących do sieci
Stacja dozująca o pojemności 60 l


Stacja dozująca o pojemności 1 m³

Stacja dozująca o pojemności 2 m³
Stacja dozująca o pojemności 4 m³
Stacja dozująca o pojemności 8 m³