UnternehmenCompanyFirmaFirma

Sami o sobie


Firma zostala w 1996 r. w Wolfen

Jako zakład specjalistyczny zgodnie z WHG oferujemy następujące usługi

- doradztwo dla gospodarki komunalnej i przemysłowej

- dostawa niezbędnej chemi wraz z urządzeniami dozującymi

- czyszczenie kontenerów i remonty urządzeń dozujacych
Obszary działalnosci:

- Niemcy

- Czechy

- Polska