Dosiertechnik -Fäll- und FlockungsmittelDosiertechnik -Fäll- und FlockungsmittelTechnika dozowania dla koagulantDávkovací zarízení na koagulantDávkovací zařízení pro elektrolytDávkovací zařízení se skříňovým rozvaděčem připravené k transportu , pohled zezadu

Pohled na zařízení zepředu.


Stálé dávkovací zařízení pro polyelektrolyt


Dávkovač chloridu železitého (III), flokulačního přípravku (PAC) nebo hlinitanu


Dávkovací stanice s objemem 10 m³