ABS-PolymerbinderABS-PolymerbinderSpoiwo polimerowePOLYMERNÍ POJIVOPolymerní pojivo firmy ABS absorbuje beze zbytku rozlitý polymer nebo polymerní roztok.

Sací výkon: 1 kg absorbuje 8,4 kg polymeru.

Použitím polymerního pojiva firmy ABS lze ušetřit až do 92% obvyklé spotřeby pojiva a tím snížit hmotnost odstraňovaného materiálu.

Obrazový návod na použitíRozlitý polymer
Polymerové pojivo firmy ABS naneseme na rozlitý polymer

Po odstranění vázaného polymeru

Velikost balení