Polymere FlockungsmittelPolymere FlockungsmittelFlokulatory polimeroweCisteni odpadnich vod

Působíme v oblastech:


- odvodnění kalu (sítopásové lisy, dekantační odstředivky, komorové kalolisy)
- zahuštění kalu

- provádění provozních zkoušek s mobilním dávkovacím zařízením

- sedimentace

- flotace

- biologické čistírny vod, průmyslové provozy, sanace podzemní vody

- předběžné zkoušky - laboratorní a poloprovozní

- provozní zkoušky


Výběr vhodných produktů provádí na místě náš servisní technik.


Pokud máte problémy s odvodněním kalu, zavolejte nám. Ochotně Vám poradíme.


Zkoušky charakteristiky usazování
Flokulační zkouška
Flokulační zkouška