Polymere FlockungsmittelPolymere FlockungsmittelFlokulatory polimeroweCisteni odpadnich vod

Koagulanty na bazie polimerów


Do zakresu naszych usług należy:

- odwadnianie osadu (komorowe prasy filtracyjne,prasy taśmowe,wirówki)

- zagęszczanie osadów

- sedymentacja

- flokulacja

- biologiczne oczyszczanie ścieków,dla oczyszczalni komunalnych i przemysłowych oraz do oczyszczania wód gruntowych

- produkty w postaci płynnej (emulsja) i stałej (proszek)

- doświadczenia laboratoryjne poprzedzające zastosowanie w praktyce

- testy eksploatacyjne

Dobór odpowiednich produktów jest wykonywany na miejscu przez nasz personel serwisowy.

W przypadku pojawienia się problemów zapewniamy fachowe doradztwo-również na telefon.


Badanie charakterystyki osadzania
Próba flokulacji
Próba flokulacji