Chemische ProdukteChemische ProdukteProdukty chemczneChemické výrobky

Środki chemiczne firmy ABS Steding


Dostarczanie produktów firmy ABS Steding do oczyszczania ścieków przemysłowych:

- Redukcja ChZT i utlenialności scieków

- Koagulanty i substancje wspomagające oczyszczanie ścieków

- Produkty do strącania metali ciężkich

- Produkty do usuwania zabarwienia i substancji toksycznch ze ścieków

- Oczyszczanie mechaniczne i biologiczne wody obiegowej

- Oczyszczanie ścieków z lakierni-przemysł samochodowy

- Absorpcja zapachów

- Rozbijanie i rozdział emulsji

Inne produkty na zapytanie.


Dostarczamy absorbery uciążliwych zapachów do studzienek kanalizacyjnych i przewodów odpowietrzających w przepompowniach ścieków.