KanalisationKanalisationKanalizacjaKanalizace

Zapobieganie korozji i zwalczanie odorów w systemach kanalizacyjnych


W wypadku problemów z korozją i zapachami przeprowadzamy następujace prace:

- Badanie i ustalenie przyczyn problemów-kompleksowa analiza i indywidualna ocena stanu sieci kanalizacyjnej dla każdego klienta

- Opracowanie optymalnej pod względem technicznym i ekonomicznym koncepcji technologicznej

- Dokładne badanie stanu sieci kanalizacyjnej i ocena skuteczności przyjętej koncepcji przez inzyniera-doradcę

- Wykonanie indywidualnego projektu i budowa odpowiedniej instalacji dozującej,dostawa i uruchomienie urządzeń u klienta

Widok wnętrza stacji dozowania o pojemnosci 2 m³
Stacja dozowania o pojemnosci 4 m³ przy przepompowni ścieków