Saure FällmittelSaure FällmittelKOAGULANT KWASNYKYSELÉ KOAGULANTY

Koagulanty o odczynie kwaśnym


- roztwór chlorku żelaza (III), 40 %

- roztwór chlorku żelaza (II), 30 %

ABS 6070 - roztwór siarczanu glinu

ABS 6075 - rotzwór chlorku glinu

ABS 6080 - rotzwór chlorku żelazowo-glinowego

ABS 6120 - rotzwór chlorku poliglinu