HomeHome Strona glownahlavní stránka

Trafić w sedno można tylko wspólnie

WITAMY W FIRMIE ABS STEDING

Jesteśmy specjalistczną  firmą certyfikowaną zgodnie z  WHG
(WHG - Ustawa o Gospodarce Wodnej)

Jako firma średniej wielkości jesteśmy aktywni w zakresie oczyszczania ścieków zarówno

w obrębie gospodarki komunalnej, jak i przemysłowej.

Nasze prace obejmują takie dziedziny jak:

- Wstępne oczyszczanie ścieków-odciążenie dla oczyszczalni

- Strącanie fosforu

- Zwalczanie osadów pływających i wzdętych

- Dodatkowe źródła węgla organicznego

- Wtórne oczyszczanie ścieków

-Polimery do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów

-Środki do zwalczania piany

-Projektowanie,budowa i serwisowanie urzadzeń

-Odwadnianie osadów z wykorzystaniem przewożnej instalacji odwadniajacej (z wirówką dekantacyjną);

-Serwisowanie i naprawa urządzeń na oczyszczalni ścieków


Nasi Klienci są ulokowani np:

- w zakładach komunalnych

- w przemyśle chemicznym

- w przemyśle samochodowym

- w przemyśle tekstylnym

- w przemyśle spożywczym (ubojnie)