Alkalische FällmittelAlkalische FällmittelKOAGULANT ALKALICZNYALKALICKÉ KOAGULANTY

ALKALICKÝ KOAGULANT


ABS 6054 - roztok modifikovaného hlinitanu sodného

ABS 6003 - roztok hlinitanu sodného, 3%

ABS 6007 - roztok hlinitanu sodného, 7%

ABS 6010 - roztok hlinitanu sodného, 10%

Bílý vápenný hydrát, práškový

vápenné mléko, 20%