SpezialprodukteSpezialprodukteProdukty specjalneSPECIÁLNÍ PRODUKTY

Produkty specjalne


ABS   0572 - koagulant organiczny

ABS   6125 - koagulant organiczny / nieorganiczny

ABS 60755 -  koagulant organiczny / nieorganiczny

ABS 60760 -  koagulant organiczny / nieorganiczny

Aquafix K - koagulant organiczny

Produkty proszkowe (domieszki do betonu)

Koagulant metali cieżkich