FlockungshilfsmittelFlockungshilfsmittelSRODEK WSPOMAGAJACY FLOKULACJEFLOKULACNÍ PROSTREDKY

POMOCNÉ FLOKULAČNÍ PROSTŘEDKY
Sedifloc série 300 - kationové emulzní polymery

Sedifloc série 3000 a 4000 - kationové práškové polymery

Sedifloc série 100 - anionové emulzí polymery

Sedifloc série 1000 - anionové práškové polymery