FlockungshilfsmittelFlockungshilfsmittelSRODEK WSPOMAGAJACY FLOKULACJEFLOKULACNÍ PROSTREDKY

Koagulanty polimerowe


Sedifloc 300er Serie-kationowe polimery emulsyjne
     

Sedifloc 3000er Serie-kationowe polimery proszkowe
     

Sedifloc 100er Serie-anionowe polimery emulsyjne
     

Sedifloc 1000er Serie-anionowe polimery proszkowe