GrundchemikalienGrundchemikalienPODSTAWOWE SRODKI CHEMICZNESTANDARDNÍ CHEMIKÁLIE

STANDARDNÍ CHEMIKÁLIE
Louh sodný, 33%

Louh sodný, 50%

Roztok chlornanu sodného

Percarbonát sodný

Kyselina chlorovodíková

Kyselina sírová, 96%
     - jiná kocentrace na požádání


Další produkty - na požádání