GrundchemikalienGrundchemikalienPODSTAWOWE SRODKI CHEMICZNESTANDARDNÍ CHEMIKÁLIE

PODSTAWOWE ŚRODKI CHEMICZNE


Ług sodowy, 33 %

Ług sodowy, 50 %

Roztwór podchlorynu sodu

Nadwęglan sodu

Kwas solny

Kwas siarkowy, 96 %
     - inne produkty,stężenia na zapytanie