RestgeruchsadsorberRestgeruchsadsorberADSORBER ZAPACHOW RESZTKOWYCHPOHLCOVAC ZBYTKOVÝCH PACHÙ

POHLCOVAČ ZBYTKOVÝCH PACHŮ
ABS 500-LSN   absorpční prášek

ABS 510-LSN    absorpční vložka s těsněním

ABS 520-LSN    kompletní pohlcovač zbytkových pachů

ABS 620-LSN    speciální pohlcovač zbytkových pachů