PilotversuchePilotversucheProby pilotazoweZkušební testy

Badania pilotowe


z wykorzystaniem mechanicznych urzadzeń odwadniających:

- prasy taśmowej

- wirówki dekantacyjnej

- zagęszcarki mechanicznej

- prasy komorowej

- workownic

- optymalizacja urzadzeń mieszajacych


Mieszalnik pracujący w trybie on-line


Prasa sitowo-taśmowa